PRIVATUMO POLITIKA IR TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1. niekadossalis.lt (toliau ,,Parduotuvė) priklauso Indrei Statkevičiūtei (toliau ,,Pardavėjas"), pagal Individualios veiklos pažymą (NR.1130448). Internetinės parduotuvės Taisyklės yra taikomos visiems Klientams, pateikiant užsakymą.

2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

3. Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.

II. Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekes iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti , įvedant visą informaciją kuri yra nurodoma registracijos formoje. Visi pažymėti privalomi laukai, yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui. Parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti Parduotuvės informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

IV. Pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas (jei jis dar nėra užsiregistravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Užpildžius užsakymo formą sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie Kliento atsiskaitymą už prekes.

6. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.

7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

9. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

V. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Pirkėjas turi teisę pateikti užsakymą niekadossalis.lt svetainėje.

2. Pirkėjas privalo už prekes susimokėti Praduotuvės nustatyta valiuta (Eurais).

3. Pirkėjas įsipareigoja informuoti Pardavėją gavus nekokybišką - aprašymo neatitinkančią prekę elektroniniu paštu: salisniekados@gmail.com arba telefonu: +37065128604 per 72 valandas nuo Prekės gavimo.

4. Pirkėjas turi teisę susigrąžinti pinigus už prekę, jei ji buvo nekokybiška.

5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių ir atgauti pinigus per 5 d.d. nuo pristatymo, apmokėdamas persiuntimo išlaidas. Tai negalioja personalizuotom prekėm (siūtom pagal individualius išmatavimus, su vardo siuvinėjimu, ar pan.).

6. Pirkėjui suteikiama dviejų metų garantija įsigytoms prekėms.

VI. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Pardavėjas suteikia dviejų metų garantiją parduodamoms prekėms.

2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti užsakymą.

3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes ar kitaip nesutaria per 3 (tris) darbo dienas.

5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Klientui per 5-10 d.d.

6. Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes Klientui vėliau nei per 5-10 d.d., jei to padaryti laiku neturi galimybės, prieš tai pranešant Pirkėjui.

7. Pardavėjas įsipareigoja tiekti kokybiškas prekes, atitinkančias Parduotuvėje pateiktus aprašymus bei vaizdinę medžiagą.

VII. Užsakymo apmokėjimo tvarka

1. Pirkėjas sumoka už prekes pervesdamas pavedimą į banko sąskaitą, nurodyta laiške, kuris patvirtina užsakymo gavimą.

2. Prekių kainos nurodytos Eurais, PVM yra jau automatiškai priskaičiuotas prie sumos.

VIII. Prekių pristatymas

1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš dviejų prekių pristatymo būdų, kurie yra nurodyti Interneto svetainėje prieš atliekant apmokėjimą. Pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. 

2. Prekių pristatymo per kurjerį būdu Pirkėjas privalo pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą, laikoma, kad prekė yra perduota. Prekių atsitiktinio sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

3. Pasirinkus nemokamą pristatymo variantą Vilniuje, Pirkėjas bus informuotas kada prekė bus pristatoma. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę pats - atsiimant prekę turi būti parodomas asmens tapatybę nurodantis dokumentas. Jei pirkėjas prekės negali priimti pats, turi nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už prekės priėmimą.

4. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis Taisyklėse nurodytais prekių pristatymo terminais (5-10 d.d. nuo apkomėjimo). Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju bei pranešti dėl pasikeitusių pristatymo terminų. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą šalių sutartą terminą, Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties ir reikalauti grąžinti visos sumokėtos sumos.

5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6. Jei per nustatytą terminą nepavyksta prekės įteikti Pirkėjui dėl Pirkėjo kaltės, tada prekė yra grąžinama Pardavėjui. Tokiu atveju pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nutraukta, o Pirkėjui yra grąžinami pinigai, sumokėti už prekę. Mokestis už pristatymą, jei toks buvo sumokėtas, nėra grąžinamas. 


IX. Prekių grąžinimas

1. Pirkėjas įsipareigoja informuoti Pardavėją gavus nekokybišką - aprašymo neatitinkančią prekę elektroniniu paštu: salisniekados@gmail.com arba telefonu: +37065128604 per 72 valandas nuo Prekės gavimo.

2. Pardavėjas savo lėšomis susigrąžina netinkamos kokybės prekę ir ją pakeičia į kokybišką prekę (kurios suma atitinka keičiamos prekės kainą), arba grąžina Prikėjui pinigus per 5 d.d. 

3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių ir atgauti pinigus per 5 d.d. nuo pristatymo, apmokėdamas persiuntimo išlaidas. Tai negalioja personalizuotom prekėm (siūtom pagal individualius išmatavimus, su vardo siuvinėjimu, ar kitomis korekcijomis).

4. Pirkėjas, gavęs netinkamos kokybės prekę ir norintis už ją atgauti pinigus, turi atsiųsti prašymą elektroniniu paštu: salisniekados@gmail.com, prašyme nurodyti savo vardą, pavardę, užsakymo numerį, netinkančios prekės pavadinimą, prekių kiekį bei įvardinti priežastį kodėl prekę nori grąžinti. Šį prašymą Pirkėjas turi išsiųsti per 72 valandas nuo prekės gavimo. 

5. Pinigai Pirkėjui grąžinami atgal į banko sąskaitą, iš kurios buvo mokėta už prekes. Pinigai Pikėjui grąžinami per 5 d.d. nuo pateikto Pirkėjo prašymo dęl pinigų grąžinimo. 

X. Baigiamosios nuostatos

1. Visi pranešimai Parduotuvei yra teikiami elektroniniu paštu salisniekados@gmail.lt arba telefonu: +37065128604.